“ห่วงใย ใส่ใจ ดูแล กำลังพลในครอบครัวทุกคน” เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.64 คุณภรณ์รวี ประทุมวัลย์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พัน.ขส.22 บชร.2และคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ บิดามารดาของกำลังพลที่ป่วยและมีสุขภาพไม่แข็งแรงจำนวน 2 นายคือ ร.ต.เจริญ เมืองครุธ อายุ 75 ปี และนายสมชาย ใจงูเหลือม อายุ 77 ปี โดยมอบเครื่องใช้อุปโภคและบริโภคสำหรับผู้ป่วยเบื้องต้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจรวมถึงเป็นสวัสดิการลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน ของกำลังพลและครอบครัว

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*