พ.อ.สมมิตร สินธุวงศานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารขนส่งที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ และพนักงานราชการ ในหน่วย ประจำปี 2564 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง โดยมีวิธีการมอบทุนฯ เป็นแบบ New Normal ปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*