24 ม.ค.63 เวลา 1000 พันเอกสมมิตร สินธุวงศานนท์ ผบ.พัน.ขส.22 บชร.2 นำกำลังพลเเละครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด ณ วัดบึงแสนสุข ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา โดยมีกำลังพลพร้อมกับครอบครัวจิตอาสาของหน่วย ร่วมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมมือ ร่วมใจทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*