เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 1500 พันเอกสมมิตร สินธุวงศานนท์ พร้อมภริยา เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและร่วมในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระบรมฉายาลักษณ์และธงชัยเฉลิมพล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2652 และวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2563 โดยมี พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิ์รงค์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*