14 ม.ค.63. เวลา0900 ชุด ขุนอาสา โดย ร.ท.สุริยา แก้วสุวรรณ หน.ชุดฯ ร่วมกับ ผุ้ใหญ่บ้าน ม.9 บ้านวังเข้ ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ มอบผ้าห่มแก่ราษฏรผุ้ยากไร้ จำนวน 3 รายดังนี้ 1.นางปุ่น ชำนิไกร บ้านเลขที่ 14 ม.9 ต.ท่ามะไฟหวาน อายุ 83 ปี 2.นางทองสุก แสนสุวรรณ เลขที่ 57 ต.ท่ามะไฟหวาน อายุ62ปี 3.นางแหล่ แสงสว่าง ต.ท่ามะไฟหวาน อายุ 58 ปี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*