วันที่ 20 ธ.ค.62 เข้ารับรางวัลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้บังคับหน่วยระดับกองพันฯ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (คะเเนน 100 เปอร์เซ็นต์) จาก ผบ.ทบ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*